LIÊN HỆ

KIẾN THỨC VÀ TƯ VẤN

CẨM NANG

SẢN PHẨM

VỀ CHÚNG TÔI

TRANG CHỦ

THÔNG BÁO PHÁP LÝ

NGUỒN DINH DƯỠNG LÀNH
CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH

Việc truy cập và sử dụng trang web này của Phòng khám Nguyễn Khoa chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện sau đây và pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam

Quyền tác giả năm của Phòng khám Nguyễn Khoa bảo lưu tất cả các quyền. Toàn bộ quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong toàn bộ nội dung văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các tài liệu khác trên trang web này thuộc sở hữu của Phòng khám Nguyễn Khoa và các đơn vị liên kết hoặc được đưa vào với sự cho phép của chủ sở hữu liên quan.

1. Quyền tác giả

Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa được hiển thị trên trang web này đều thuộc sở hữu của, hoặc được sử dụng theo quyền sử dụng được cấp bởi, Phòng khám Nguyễn Khoa. và các đơn vị liên kết.

2. Nhãn hiệu sản phẩm.

Phòng khám Nguyễn Khoa tự mình cung cấp sản phẩm và dịch vụ nào cho khách hàng.

3. Khả năng cung cấp sản phẩm

Thông tin được đưa vào trang web này là trung thực nhưng chỉ cho mục đích cung cấp thông tin chung.

Thông tin trên trang web này không nên được sử dụng làm căn cứ cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và không có cam đoan hoặc bảo đảm nào được đưa ra về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của thông tin trên trang web này. 

4. Nội dung

Trang của chúng tôi chỉ cho phép truy cập trong một thời gian ngắn và chúng tôi có quyền rút lại hoặc sửa đổi dịch vụ chúng tôi cung cấp trên Trang của mình mà không cần thông báo. Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trong Trang của chúng tôi sẽ luôn khả dụng hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể tạm ngừng, rút lại, dừng hoặc thay đổi toàn bộ hoặc một phần nội dung Trang của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu vì lý do nào đó Trang của chúng tôi không khả dụng bất kỳ thời điểm hoặc khoảng thời gian nào. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể hạn chế truy cập một số nội dung trong Trang của chúng tôi hoặc toàn bộ Trang của chúng tôi..

Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Trang của chúng tôi qua kết nối internet của bạn đều hiểu rõ Điều khoản sử dụng và các điều khoản áp dụng khác, đồng thời họ tuân thủ những điều khoản này.

5. TRUY CẬP TRANG CỦA CHÚNG TÔI

©2017 Allrights reserved hoangphucan

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

 
Hotline: 0989.275.233
Website: hoangphucan.vn

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Bạn hãy để lại đúng các thông tin để được các bác sĩ của phòng khám hỗ trợ tư vấn về TRÀO NGƯỢC sớm nhất!

GỬI ĐĂNG KÝ TỚI BÁC SĨ